Tagged ilə iran - Say 5

İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir

Materiallar/ İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir

                           
      İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir Bu gün elə bir halda bir qrup cahil İslamın simasını pozmağa və bu böyük dini kobud göstərməyə çalışır ki, Həzrət Muhəmməd(s.ə.s.) daim xalqları qardaşlığa, bərabərliyə, düz əməl sahibi olmağa və təvazökarlığa dəvət edər və onları təkəbbür və qürurdan çəkindirərdi.
2015 Dec 07
Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu

Materiallar/ Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu

                           
      Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu konfransda İran islam Respublikası, Azərbaycan Respublikası və Türkiyədən qatılan Əhli-Beyt məddahları, Xadimləri , şair və sənətkarları iştirak edərək öz şerləri və çıxışları ilə yadda qaldılar.
2015 Dec 07
 İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı

Materiallar/ İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı

                           
       İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı İnqilab Rəhbərinin məktubu Qərbdə geniş rezonans doğurdu və qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı.
2015 Dec 06
Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış

Materiallar/ Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış

                           
      Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış pantürkçü yazıçıların dastanlarının əksinə olaraq...
2015 Dec 05
Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik"

Materiallar/ Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik"

                           
      Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik" Ərdəbilin imam cüməsi: "Biz Azərbaycan Respublikasını sevirik, Azərbaycanın izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik".
2015 Dec 05
Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik"

Materiallar/ Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik"

                           
      Ayətullah Amili: "Biz Azərbaycan Respublikasının izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik" Ərdəbilin imam cüməsi: "Biz Azərbaycan Respublikasını sevirik, Azərbaycanın izzəti və zillətini öz izzətimiz və zillətimiz hesab edirik".
2015 Dec 05
Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin"

Materiallar/ Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin"

                           
      Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin" Təbrizin imam cüməsi: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin. Belə olmadığı halda, Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə yenidən baxılmasını istəyirik".
2015 Dec 05
Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin"

Materiallar/ Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin"

                           
      Ayətullah Şəbistəri: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin" Təbrizin imam cüməsi: "dovlətimizdən istəyirik ki, Nardaran hadisələrini diplomatik yollarla izləyib həll etsin. Belə olmadığı halda, Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə yenidən baxılmasını istəyirik".
2015 Dec 05
Ərəb siyasi təhlilçi: "İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məktubu islamın həqiqi simasını tanıtdırmaq üçündür"

Materiallar/ Ərəb siyasi təhlilçi: "İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məktubu islamın həqiqi simasını tanıtdırmaq üçündür"

                           
      Ərəb siyasi təhlilçi: "İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin məktubu islamın həqiqi simasını tanıtdırmaq üçündür" Əbd əl-Ləqis: "İslam İnqialbının Böyük Rəhbərinin qərb gənclərinə məktubu əslində etnik, xalq, irq və dilindən asılı olmayaraq islamın həqiqi və kəramətli simasını qərb gənclərinə tanıtdırmağa səydir"
2015 Dec 02
İraqin nəqliyyat naziri: "ƏRBƏİN zəvvarlarının sayı 26 milyoni keçib"

Materiallar/ İraqin nəqliyyat naziri: "ƏRBƏİN zəvvarlarının sayı 26 milyoni keçib"

                           
      İraqin nəqliyyat naziri: "ƏRBƏİN zəvvarlarının sayı 26 milyoni keçib" Baqir Əl-Zubeydi: "bu gün, çaharşənbə günü, 2 dekabr 2015-ci il, azad insanların eşq qibləsi olan şəhidləri ağası İmam Hüseynin (ə) ƏRBƏİN zəvvarlarının sayı 26 milyoni keçib və ehtimal olunur sabah (3 dekabr 2015-ci il, cüməaxşamı günü, İraqda "ərbəin" sabah keçirilir) bu qərəm 27 milyona çatsın, çünki zəvvar axını hələ də davam etməkdədir".
2015 Dec 02