Tarix : 2008 Apr 30
Kod 4466

Azərbaycan R-da vəhabiçiliyin fitnələri və nəticələri

Əslində əgər Talibanizm siyasi baxımdan İslam mentaliteti korlamağı qarşıya məqsəd qoyubsa vəhabilik özünü İslam adı ilə irəli sürməklə əsil İslamın mahiyyətinə zərbə vurmağa çalışıb
Azerbaijan Servisi/Aran Agentliyi
   Tədqiqatçıların bir çoxu bu qənaətdədir ki , İslam dünyası ötən əsrdə müxtəlif və ciddi planlar il üz-üzə dayanıb . Belə ki, bu planlar birlik və islami həmrəyliyə məöhkəm zərbə vurmağı qarşıya məqsəd qoyub . Bu böyük plan qoca quldur və müstəmləkəçi İngiltərənin vəhabilik adı ilə yayındırıcı firqəni təsis etməsidir . Əslində əgər Talibanizm siyasi baxımdan İslam mentaliteti korlamağı qarşıya məqsəd qoyubsa vəhabilik özünü İslam adı ilə irəli sürməklə əsil İslamın mahiyyətinə zərbə vurmağa çalışıb.Ona görə də ABŞ və ona tabe olan Qərb dövlətləri məlum 11 sentyabr hadisələrinən sonra xaç müharibələrinin yaşanmasını qarşıya məqsəd qoyduqları üçün vəhabiliyi genişləndirməyə cəhd göstərirlər ki, bu yolla İslam ölkələrinin sıx sıraları arasında təfriqə və haçalanma icad eetsinlər, birdə Qərb ölkələrindəki gənclər arasında İslama meyilin qarşısını alsınlar . Bu səbəbdən Qərb ölkələri və bəzi qərəb dövlətləri İslam ölkələri arasında vəhabiliyin geniş yayılması üçün xass proqramın üzrəində işləyiblər.
   Az. R. də,  bu məsələdən istisna edilməyib . Bu müsəlman ölkəsi Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bir tərəfdən həmin ölkə çox güclü maliyə imkanlarına malik vəhabi qrupların peyda olmasının və fəaliyyətinin şahidi olub , digər tərəfdən isə həmin respublikada dini məlumatlar və maarifləndirmə boşluğunun olması vəhabiliyin bu coğrafiyada geniş yayılmasına kömək edir . Qətiyyətlə demək olar ki , Az. R. ötən 16 ildə yayındırıcı və misioner firqələrin fəaliyyəti adı ilə əsaslı problemlə üz-üzə dayanıb . Bu arada tədricən və zaman keçdikcə Az. R-da vəhabi firqələrinin fəaliyyət və nüfuz dairəsi genişlənir. Əfsuslar olsun ki , Az. R-də hökumət orqanları da, bu ölkədə vəhabi firqələrin fəaliyyətinin geniş yayılması ilə mübarizə uğrunda indiyədək əsaslı addım atmayıblar . Bununla yanaşı hökumət orqanlarının bəzi hərəkətləri Az. R-də vəhabiliyin genişlənməsinə səbəbə olub . Ötən il Az. R-də silahlı bir vəhabi firqəsinin aşkar edilməsi göstərdi ki , vəhabilərin bu ölkədə fəaliyyəti siyasi və dini fəaliyyətləri keçib . Belə ki onlar təhlükəsizlik və hərbi fəaliyytələri də, diqqət mərkəzində saxlayıblar . Az. R-də vəhabilərin fəaliyyəti ilə əlaqədar bir neçə önəmli cəhətə işarə etmək yaxşı olardı . Əvvəla İngiltərənin İslam ölkələrində məşhur casusu “Həmsəfərin Xatirələri” adlı əsərində sübut etdiyi kimi yayındırıcı vəhabi firqəsinin təsisi artıq Londonun himayəsi altında və qoca quldur İngiltərənin İslam dünyasında o cümlədən türk imperiyasının parçalanması ilə bağlı fitnəkar siyasətlərindən irəli gəlib . İkincisi hal-hazırda ABŞ və İngiltərə vəhabi firqələrdən artıq özlərinin terror məqsədli hədəflərinə nail olmaq və İslam dünyasında ayrılıq və təfriqə salmaq yolunda vastitə kimi istifadə edirlər .
  İraqda çıxan qəzetlər müxtəlif informasiyalarda açıq-aşkar ifşa etdilər ki , vəhabi firqələri ABŞ və bəzi təslimçi ərəb ölkələri tərəfindən maliyələşdirdiyi üçün İraqda baş verən terro aktlarında rol oynayırlar ki , İraqda ABŞ-ın hədəflərinə uyğun olaraq məzhəblər arası savaşa zəmin yaratsınlar . ABŞ rəsmiləri bu qəbil ərəb ölkələrinin adlarını ifşa etməkdən çəkinsələrdə İraq rəsmiləri açıq-aşkar elan etdilər ki , bu terroçular vəhabiliyin genişlənməsini qarşıya məqsəd qoyan ərəb ölkələrindən gəlirlər .Az. R-də vəhabilərin təhlükəli fəaliyyətinin yeni bir şey olmadığı üçüncü məsələdir . Az.R-nin milli təhlükəsizliyini təhdid edən məqamlardan biri saymışdı. Bütün bu sözlərlə yanaşı o tarixdən bəri Az. R. Təhlükəsizlik Mərkəzləri vəhabilik  ilə mübarizəni bəhanə edərək bu ölkədə asil islami partialar və dairələrlə mübarizə aparırlar bu arada qeyri-rəsmi və yayındırıcı vəhabi firqəsi tam rahatlıqla öz geniş fəaliyyətlərini davam etdirir. Sözsüz  ki, qəsdən və müxtəlif səbəblər üzündən Az. R-də vəhabilərin fəaliyyətinin qarşısını almayan əlaqədar təhlükəsizlik və dini orqanlar , yaşayan hazırkı vəziyyətə bais olublar . Hazırda Az. R-də vəhabilər tam sərbəst şəkildə öz faliyyətlərini davam etdirirlər . Bu islami ölkədə vəhabilərin fəaliyyət göstərdiyi məscidlər məlumdur və həmin ölkədə vəhabi firqəsinin kitablarını nəşr edən mərkəzlər hökumət ilə əlaqədar orqanlardan lisenziya alıblar . Ancaq hökumət orqanları vəhabiliklə mübarizəni bəhanə və əsas tutaraq əsil dini kitabları yığışdırır ya da vəhabilərlə mübarizə aparmaq yerinə hicab kimi islami prinsip və üsulların əleyhinə çıxarırlar .
  Qətiyyətlə demək olar ki ,vəhabilər iki əsr müddətindədir ki, insani prinsiplərin əleyhinə olan hərəkətlərlə o cümlədən qətl- qarət habelə İslam dini haqda təhrif edilmiş kitablar və materialları yaymaqla məşğuldurlar . Bu arada Az. R-də vəhabilik fəaliyyətlərini genişləndirmək bu islami ölkədə təfriqə yaratmağa qarşı durmanın yaranmasına səbəb olacaq . Az. R-də xalqın 98 faizindən çoxunu müsəlmanlar təşkil edir . Ona görə də, bu ölkədə İslam birlik və həmrəylik sahəsində önəmli və başlıca rola malikdir . Qərb ölkələri də, bu məsələni yaxşı dərk edirlər . Ona görə də, Az. R-də vəhabilərin fəaliyyətlərinə dəstək verərək bu ölkədə həmrəyliyin yaradılmasına mane olmağa cəhd göstərirlrə . Bu şəraitdə Az. R. xalqı rəsmi  Bakıdan vəhabilərin fəaliyyətlərinə qarşı kəskin mövqe tutmasını gözləyir . Müsəlman Az. R. xalqı həmçinin hökumət orqanlarında vəhabiliyin əsil cinayət xaraketerli mahiyyətini ifşa etməklə bu ölkə gənclərinin həmin yayındırıcı firqənin təhlükə pusqularına düşmələri istiqamətində addım atmalarını gözləyir .   
  • Yazılıb
  • da (də) 2008 Apr 30