Tarix : 2008 May 22
Kod 4800

AZƏRBAYCANIN XARİCİ BORCU 2 MİLYARD 596,5 MİLYON DOLLARDIR

Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsaslanan «Day.az» saytının verdiyi xəbərə görə, bu zaman Azərbaycanda hər adambaşına düşən xarici borcun məbləği 300,9 dollara bərabər olmuşdur
Azerbaijan Servisi/Aran Agentliyi
2008-ci ilin 1 aprel tarixinə Azərbaycanın xarici borcunun məbləği 2 milyard 596,5 milyon ABŞ dolları, yəni ölkənin ümumdaxili məhsulunun (ÜDM) 6,4%-ni təşkil etmişdir
Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsaslanan «Day.az» saytının verdiyi xəbərə görə, bu zaman Azərbaycanda hər adambaşına düşən xarici borcun məbləği 300,9 dollara bərabər olmuşdur.

    Daha sonra bildirildiyinə görə, 2008-ci ilin ilk 3 ayı ərzində 32 milyon dollar həcmində cəlb edilmiş kreditlərdən istifadə olunmuşdur.

    Bu zaman, qeyd olunmuş dövrdə xarici borca xidmət üzrə xərclər 40,7 milyon dollara bərabər olmuşdur ki, bu da: əsas borc üzrə – 33,8 milyon dollardan, kredit faizləri üzrə – 6,9 milyon dollardan ibarət olmuşdur. O cümlədən, xarici borca xidmət üzrə xərclərin 14,3 milyon dolları büdcə hesabına, 10,2 milyon dolları isə Beynəlxalq Valyuta Fonduna əsas borcun qaytarılması hesabına ödənmişdir.

    Beləliklə, Azərbaycanın xarici borcunun strukturu aşağıdakı kimidir:

    1. İqtisadi islahatlar üçün alınmış kreditlər – 377,7 milyon dollar (ümumi kredit məbləğindəki xüsusi çəkisi – 14,5%-dir).

    O cümlədən:

    - Beynəlxalq Valyuta Fondu üzrə – 94,3 milyon dollar (ümumi kredit məbləğindəki xüsusi çəkisi – 3,6%)

    - Dünya Bankı üzrə – 283,4 milyon dollar (ümumi kredit məbləğindəki xüsusi çəkisi – 10,9%).

    2. İnvestisiya layihələri üçün kreditlər – 2.218,8 milyon dollar (ümumi kredit məbləğindəki xüsusi çəkisi – 85,5%-dir).

    O cümlədən:

    - Elektrik enerjisi sektoruna – 945,7 milyon dollar (ümumi kredit məbləğindəki xüsusi çəkisi – 36,4%);

    - Kənd təsərrüfatı və meliorasiya sahəsinə – 200,4 milyon dollar (7,7%);

    - Yol tikintisi və nəqliyyat sferasına – 471 milyon dollar (18,1%);

    - Kimya sənayesinə – 41,2 milyon dollar (1,6%);

    - Neft-qaz sektoruna – 170,7 milyon dollar (6,6%);

    - İşğaldan azad edilmiş torpaqların yenidən qurulmasına – 56,3 milyon dollar (2,2%);

    - Sosial sferaya– 189,8 milyon dollar (7,3%);

    - Digər sahələrə – 143,7 milyon dollar (5,6%).
 
  • Yazılıb
  • da (də) 2008 May 22