Tarix : 2008 Jun 20
Kod 5359

XƏZƏR DƏNİZİNİN ÇİRKLƏNMƏSİ GÜNDƏN GÜNƏ ARTMAQDADIR

Havanın çirkləndirilməsi, torpaqların pozulmasının ətraf mühitə zərəri o qədər olubdur ki, onun nəticələrini gündəlik həyatımızda da müşahidə edirik.
Azerbaijan Servisi/Aran Agentliyi

Dünyadakı ətraf mühitin çirklənməsi bir çox problemləri ortaya atıbdır. Havanın çirkləndirilməsi, torpaqların pozulmasının ətraf mühitə zərəri o qədər olubdur ki, onun nəticələrini gündəlik həyatımızda da müşahidə edirik. Metrologiya və biologiya alimlərinin bildirdiklərinə əsasən, hazırda dünyada mövsümlərin dəyişilməsi, yer kürəsinin istiləşməsi və hətta bu il dünyanın bəzi yerlərində müşahidə və hiss etdiyimiz quraqlıq ki dünyada ərzaq məhsullarının azalmasına və aclıq və qıtlığın epidemiyaya çevrilməsinə səbəb olubdur. Elə ətraf mühitin çirklənməsinin zərərləri daha çoxdur. Bu barədə və son zamanlar bir beynəlxalq biologiya müəssisəsi Xəzər dənizinin çirklənməsinin artması üzrə hesabat yayıbdır.

  • Yazılıb
  • da (də) 2008 Jun 20