Tarix : 2019 Jul 08
Kod 58456

Hacı Tale Bağırovun islami kimliyi və vətənsevərliyi ermənilərin dəstəyinə sığmır-Təhlil

İrəvanda konfransda iştirak edən talışların dəstəklənməsi istiqamətində sensassiya yaratmaq, yaxud şiələri və Hacı Tale Bağırov kimi böyük şəxsiyyətləri bədnam etmək üçün digər hərəkətlər kor təlaşlardır. Bu sensassiyaların əksinə olaraq ermənilərin Hacı Taleni dəstəkləməsi mümkün deyil. Çünki onlar yaxşı bilirlər ki, Qarabağ onun, Azərbaycan hüseynçilərinin və Hüseyn (ə) ərbəininin 15 milyonluq əsgərlərinin əli ilə azad olacaq.
AranNews – Bu günlərdə vəhabilər, pantürkistlər və ermənilər ortaq hərəkətlə hüseynçi şəxsiyyətlərin simasını ləkələməyi qəsd ediblər. Onların dediklərinə hətta öz insafsız və mürüvvətsiz natiq və yazıçıları da inanmır.
Ermənilər Hacı Taleni yaxşı tanıyırlar. Vəhabilər, millətçilər, hətta Azərbaycanın dövlət adamları da Hacı Tale Bağırovu hamıdan yaxşı tanıyırlar. Onu Qafqaz coğrafiyasında tanımamaq olarmı?! Heç olarmı ki, bir kəs Hacı Taleni tanısın və ermənilərin ona dəstək verməsinə inansın?!
Hacı Taleni bədnam etmək, ermənilərin onu dəstəkləməsini iddia etmək zülmə qarşı mübarizə aparan bu şiə aliminin şəxsiyyətini terror etməkdən başqa bir şey deyildir.
Pantürklər Hacı Talenin mübarizəsinə dözə bilmirlər. Çünki o, İslam camiəsi və ümmətinin mühüm bir üzvüdür. Vəhabilər və dini ifratçılar da Hacı Taleyə yaxınlaşa bilmirlər. Çünki o, şiə mütəfəkkiri, məntiq və ədalət adamıdır. Ermənilər də Hacı Taleni dəstəkləyə bilməzlər. Çünki yaxşı bilirlər ki, Qarabağ onun, Azərbaycan hüseynçilərinin və Hüseyn (ə) ərbəininin 15 milyonluq əsgərlərinin əli ilə azad olacaq.
Kaş multikulturalizm iddiaçıları Hacı Taleyə bir neçə dəqiqə söhbət etməyə fürsət verəydilər. Beləliklə, bir neçə cümləsi ilə özünü bütün ifratçı və dini millətçilərdən və ermənilərdən ayırardı, parazitsayağı, istismarsayağı və işğalçısayağı həyatı lənətləyərdi.
İrəvanda konfransda iştirak edən talışların dəstəklənməsi istiqamətində sensassiya yaratmaq, yaxud şiələri, Hacı Tale Bağırov və onun kimi İslama, İmam Hüseynin (ə) müqəddəs yoluna xatir hidayət və xalis Məhəmməd dininin diri saxlanılması yükünü öz çiynində daşıyan böyük şəxsiyyətləri bədnam etmək üçün digər hərəkətlər kor təlaşlardır.
Artıq vaxtı çatmışdır ki, Azərbaycanın əziz xalqı özündən soruşsun: Dünyanın ikinci şiə ölkəsində əsas insan haqlarından sayılan islami hicabı müdafiə etməyin, işgəncə və həbsə dözməyin bu böyük mütəfəkkir üçün hansı imtiyaz və maddi faydası vardır?
Azca düşünməklə Azərbaycan Respublikasında tolerantlıq və multikulturalizm iddiaçılarının davranışında aşkar təzadları görmək olar və demək olar ki, Hacı Tale kimi insanların şəxsiyyətinin terroru, işgəncə və həbs edilməsi millətçilərin, dini ekstremistlərin, sionizm və ermənilərin Cənubi Qafqazda şiələrə qarşı nüfuzunu və birləşməsini göstərir. Qısa müddətli və ortaq maraqlar onların şiələrə qarşı birləşməsinə səbəb olmuşdur.
Lakin, İslam ümmətinin bu regionda bədxahları bilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında din və dindarlığın kökləri dərin və möhkəmdir. Kommunistlərin 70 illik hakimiyyəti onları öz etiqadlarından, İslama, Peyğəmbərə (s) və məsum imamlara (ə), xüsusilə də İmam Hüseynə (ə) sevgidən ayıra bilmədi.
Regionun tarixi və ötən 50 ildən indiyədək Suriya, İraq, Livan və İranda, hətta Azərbaycan Respublikasında baş verən həlledici hadisələri göstərir ki, dini ifratçılıq, separatçılıq və işğalçılıq dövranı başa çatmaq üzrədir. Azərbaycan Respublikasının daxilində pantürkçülərdən tutmuş vəhabilərə, hətta Qarabağı işğal edənlərə qədər bütün ifratçılar bu ölkənin müsəlman xalqının hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıdır və ayaqlarını öz yorğanlarından çox uzatmamalıdır ki, gələcəkdə bu ölkə dinc yaşayış üçün yer olsun.
  • Yazılıb
  • da (də) 2019 Jul 08
  • Göndərən جهان کمالی