N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag İMAM

Az.R. və Gürcüstanda İmam Rza(ə)-ın təvəllüdü münasibəti ilə xüsusi mərasim keçirilib

Materiallar/ Az.R. və Gürcüstanda İmam Rza(ə)-ın təvəllüdü münasibəti ilə xüsusi mərasim keçirilib

                           
      Az.R. və Gürcüstanda İmam Rza(ə)-ın təvəllüdü münasibəti ilə xüsusi mərasim keçirilib Bazar günü Bakı və Tbilisidə İmam Rza(ə)-ın səadətli təvvəllüdü münasibəti ilə şadlıq mərasimləri keçirilib
2008 Nov 10
İMAM RZA (Ə) KATOLİKOSA NECƏ CAVAB VERİR

Materiallar/ İMAM RZA (Ə) KATOLİKOSA NECƏ CAVAB VERİR

                           
      İMAM RZA (Ə) KATOLİKOSA NECƏ CAVAB VERİR Qarşıdan İmam Rzanın gözəl mövludu gəlir. Məhz, bunu nəzərə alaraq o həzrətin zamanında katalikosla olan mübahisəsini sizə təqdim edirik (Mehdi Pişvayinin “İmam Riza əleyhissəlamın həyatı “kitabı)
2008 Nov 06
XANIM MƏSUMƏ (ə) və İMAM RZANIN(ə) MÖVLUDLARI İRANIN HƏR YERİNƏ QEYD EDİLƏCƏK

Materiallar/ XANIM MƏSUMƏ (ə) və İMAM RZANIN(ə) MÖVLUDLARI İRANIN HƏR YERİNƏ QEYD EDİLƏCƏK

                           
      XANIM MƏSUMƏ (ə) və İMAM RZANIN(ə) MÖVLUDLARI İRANIN HƏR YERİNƏ QEYD EDİLƏCƏK bu ayın 31-ində Xanım Məsumənin(s.ə) gələn ayın 10-u isə İmam Rza (ə)-ın mövlududur
2008 Oct 29
  AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB

Materiallar/ AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB

                           
        AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB Əzadarlıq mərasimində isə şairlər və məddahlar İmam Xomeyni (r.ə) həzrətləri və məsum İmamların şəxsiyyətlərini tərif edərək şer və mərsiyəxanlıq ediblər və iştirakçılar da sinə vurublar .
2008 Jun 05
İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS

Materiallar/ İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS

                           
      İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS İran İslam İnqilabı ölkənin dünya miqyasında inkişafına zəmin yaradıb
2008 Jun 03
Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR

Materiallar/ Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR

                           
      Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR Aşirovun sözlərinə görə Rusiyada hamı bu böyük alimi yaxşı tanıyır
2008 Jun 03
İMAM XOMEYNI (r.ə) BEYNƏLXALQ BİR ŞƏXSİYYƏT OLARAQ BÜTÜN AZADƏ İNSANLARIN RƏHBƏRİ İDİLƏR

Materiallar/ İMAM XOMEYNI (r.ə) BEYNƏLXALQ BİR ŞƏXSİYYƏT OLARAQ BÜTÜN AZADƏ İNSANLARIN RƏHBƏRİ İDİLƏR

                           
      İMAM XOMEYNI (r.ə) BEYNƏLXALQ BİR ŞƏXSİYYƏT OLARAQ BÜTÜN AZADƏ İNSANLARIN RƏHBƏRİ İDİLƏR bütün bu fitnəkarlıqlar sionistlərin İmam Xomeyni (r.ə) həzrətlərinin düşmənlərin bu cür fitnəkarlıqları ilə bağlı göstərişlərinə tabe olaraq ayıq-sayı olmalı , din və vilayəti himayə etməliyik.


2008 Jun 03
İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ

Materiallar/ İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ

                           
      İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ Ayətulllah ailəsində dünyaya göz açan və Peyğəmbər övladı sayılan Ruhullah Xomeyninin inqilabçı və mübariz atası da bu yolda şəhid edilmişdir
2008 Jun 02
AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin  TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T...

Materiallar/ AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T...

                           
      AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin  TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T... İmam Xomeyni (rə)-nin təfəkkürlərinin təsirini dünyanın ümumi fikrinin din və onun təfəkkürlərinə doğru hidayətində qiymətləndirmək olar
2008 Jun 02
CƏFƏRİ HEYƏTİ İMAM XOMEYNİNİ YAD EDİB

Materiallar/ CƏFƏRİ HEYƏTİ İMAM XOMEYNİNİ YAD EDİB

                           
      CƏFƏRİ HEYƏTİ İMAM XOMEYNİNİ YAD EDİB İmam Xomeyninin irfanı, ibadət və müqaviməti haqqında tarixi faktlar söyləyən Hacı Abgül Xanım Fatimeyi Zəhranın şəhadəti ilə əlaqədar da bəzi mətləblərə toxunub
2008 Jun 02