N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag NÜMAYİŞLƏRƏ

ABXAZ XALQI MÜSTƏQİLLİK ÜÇÜN NÜMAYİŞLƏRƏ BAŞLADILAR

Materiallar/ ABXAZ XALQI MÜSTƏQİLLİK ÜÇÜN NÜMAYİŞLƏRƏ BAŞLADILAR

                           
      ABXAZ XALQI MÜSTƏQİLLİK ÜÇÜN NÜMAYİŞLƏRƏ BAŞLADILAR Paytaxt Suxumidə toplanan təxminən 50 min Abxaz, dünya birliyindən və Rusiyadan onları müstəqil bir dövlət kimi tanımaqlarını istədilər
2008 Aug 22