N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag çərçivəsində

“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 200 milyon ton neft çıxarılıb

Materiallar/ “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 200 milyon ton neft çıxarılıb

                           
      “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 200 milyon ton neft çıxarılıb Azərbaycan tərəfinin qazancı gəlirlərin yarısından da az olub
2010 Sep 25