N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Gülənçilər

Ərdoğanizmin kamalizmə qələbəsi

Materiallar/ Ərdoğanizmin kamalizmə qələbəsi

                           
      Ərdoğanizmin kamalizmə qələbəsi Gülənçilərsiz və kamalçılarsız ordu, sekülarçılarsız məhkəmə sistemi, Ərdoğanın konstitusiyanı dəyişməsi qarşısında sonuncu manelərin çöküşü deməkdir.
2016 Aug 07