N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Təbrizi

Arifin nəsihəti: Elə əməllər et ki, sənin qəflət və nadanlığını aradan qaldırsın

Materiallar/ Arifin nəsihəti: Elə əməllər et ki, sənin qəflət və nadanlığını aradan qaldırsın

                           
      Arifin nəsihəti: Elə əməllər et ki, sənin qəflət və nadanlığını aradan qaldırsın Böyük arif Mirza Cavad Ağa Məliki Təbrizi irfan və əxlaq əhli üçün hidayət toplusu olan dəyərli “Əl-Muraqibat” kitabının Rəbiül-əvvəl ayı bölməsində yazır:
2021 Oct 13