Tagged ilə VERƏNLƏRƏ

QƏZZADA BAŞ VERƏNLƏRƏ AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN MÜNASİBƏTİ

Materiallar/ QƏZZADA BAŞ VERƏNLƏRƏ AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN MÜNASİBƏTİ

                           
      QƏZZADA BAŞ VERƏNLƏRƏ AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN MÜNASİBƏTİ İşğalçı İsrailin bu hərəkətləri barbarlıqdır, bəşəriyyətə qarşı cinayətdir
2009 Jan 01