Tagged ilə Şeyx Yusif Nasiri

Doktor Şeyx Yusif Nasiri , Hacı Tale Bağırzadənin zindandan azad etməsini tələb etdi

Materiallar/ Doktor Şeyx Yusif Nasiri , Hacı Tale Bağırzadənin zindandan azad etməsini tələb etdi

                           
      Doktor Şeyx Yusif Nasiri , Hacı Tale Bağırzadənin zindandan azad etməsini tələb etdi İraq alimləri şürasının baş katibi :Tale Bağırzadənin tezlikə azad olmasını sizdən xahiş edirik
2019 Feb 13