Tarix : 2015 Dec 08
Kod 47136

Türkiyә, Gürcüstan vә Azәrbaycan xarici işlәr nazirlәrinin görüşü keçirilәcәk

bunu Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri İsmayıl Alper Coşkun deyib.
Arannews- Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә xarici işlәr nazirlәrinin görüşü yaxın zamanlarda keçirilәcәk. 
bu sözlәri Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri İsmayıl Alper Coşkun deyib.
 Onun sözlәrinә görә, görüşün dəqiq tam müәyyәn edilmәyib: "Bizim Azәrbaycanla birlikdә hәyata keçirdiyimiz Gürcüstanla, İranla vә Türkmәnistanla üçlü formatlarımız var. Bu hәm hәr 3 ölkә üçün  hәm dә regional әhәmiyyәt daşıyır. Görüşün mütәmadi tәşkili daim hәdәfimizdir".


  • Yazılıb
  • da (də) 2015 Dec 08
  • Göndərən مدير سايت Aran News