Tarix : 2019 Aug 31
Kod 58751

USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR

USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağl ar, Bətuli-Mürtəza Peyğəmbər ağlar

Arannews- USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR

 

 
Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar
Bətuli-Mürtəza, Peyğəmbər ağlar.
 
Hüseynin nohəsin Dilriş yazanda
Müsəlman səhldir ki, kafər ağlar.
 
Kor olmuş gözlərin qan tutdu Şimrin
Ki görsün öz əlində xəncər ağlar.
 
Hüseynin köynəyi Zəhra əlində
Çəkər qiha-qiyamət, məhşər ağlar.
 
Atanda Hərmələ ox Kərbəladə
Görəydin düşmən ağlar, ləşgər ağlar.
 
Rübab " nisgil " döşündə, süd görəndə
Əliyyi-Əsğəri yad eylər ağlar.
 
Başında kakili Əkbər həvasi,
Yel ağlar  sünbül ağlar, ənbər ağlar.
 
Yazanda Ali-Taha növhəsin mən
Qələm gördüm sızıldar, dəftər ağlar.
 
Əli, şəqqül-qəmər, mehrab tilit qan
Qulaq ver, məscid oxşar minbər ağlar.
 
Əlidən, Şəhriyar, sən bir işarə
Qucaqlar qəbri-Malik-Əştər ağlar.

 

  • Yazılıb
  • da (də) 2019 Aug 31
  • Göndərən امیر ثابت