N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag PARLAMENTİ

RUSİYA PARLAMENTİ ABXAZİYA VƏ CƏNUBİ OSETİYANIN MÜSTƏQİLLİYİNİ TANIDI

Materiallar/ RUSİYA PARLAMENTİ ABXAZİYA VƏ CƏNUBİ OSETİYANIN MÜSTƏQİLLİYİNİ TANIDI

                           
      RUSİYA PARLAMENTİ ABXAZİYA VƏ CƏNUBİ OSETİYANIN MÜSTƏQİLLİYİNİ TANIDI Federasiya Şurası prezidentə müraciət etdi
2008 Aug 25
ƏRDOĞAN TÜRKİYƏNİN ALİ MƏHKƏMƏSİNİ BU ÖLKƏ PARLAMENTİ ÜÇÜN MƏHDUDİYYƏT TÖRƏTMƏKDƏ İTTİHAMLANDIRIB

Materiallar/ ƏRDOĞAN TÜRKİYƏNİN ALİ MƏHKƏMƏSİNİ BU ÖLKƏ PARLAMENTİ ÜÇÜN MƏHDUDİYYƏT TÖRƏTMƏKDƏ İTTİHAMLANDIRIB

                           
      ƏRDOĞAN TÜRKİYƏNİN ALİ MƏHKƏMƏSİNİ BU ÖLKƏ PARLAMENTİ ÜÇÜN MƏHDUDİYYƏT TÖRƏTMƏKDƏ İTTİHAMLANDIRIB Heç bir qüdrət hətta Türkiyənin konstitusiya Məhkəməsi parlamentin istək və qərarına etinasızlıq edə bilməz və qanun vericilik yalnız parlamentin səlahiyyətindədir
2008 Jun 11
RUSİYA PARLAMENTİ GÜRCÜSTANDAN AYRILMAQ İSTƏYƏN İKİ ƏYALƏTDƏN HİMAYƏ ETDİ

Materiallar/ RUSİYA PARLAMENTİ GÜRCÜSTANDAN AYRILMAQ İSTƏYƏN İKİ ƏYALƏTDƏN HİMAYƏ ETDİ

                           
      RUSİYA PARLAMENTİ GÜRCÜSTANDAN AYRILMAQ İSTƏYƏN İKİ ƏYALƏTDƏN HİMAYƏ ETDİ Rusiyanın Duması elan etdi ki, gərk prezident, Viladimir Putin, və dövlət Abxaziya və Cənubi Usitiyanin müstəqilliyi haqqında olan nəsihəti qəbul etsin
2008 Apr 13