N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Farsdilli

Qarabağın Farsdilli Şairləri

Materiallar/ Qarabağın Farsdilli Şairləri

                           
      Qarabağın Farsdilli Şairləri Təssüflə, Çar və Kommunizmin uzunmüddətli mədəni-siyasi planlarının nəticəsində, bu gün İrandan ayrı düşmüş xalqın əsil mahiyyəti məhv edilib.bu təsir Qarabağın şer və ədəbiyyatında da özünü göstərir
2008 May 12