Tagged ilə xalçalarına

İran əllə toxunan xalçalarına görə dünyanın ən böyük ixracatçısıdır

Materiallar/ İran əllə toxunan xalçalarına görə dünyanın ən böyük ixracatçısıdır

                           
      İran əllə toxunan xalçalarına görə dünyanın ən böyük ixracatçısıdır Dünya miqyasında əl toxuşu olan xalçalara tələbin az olmasına baxmayaraq, İran hələdə bu sənayenin böyük ixracatçısı sayılır
2008 Aug 23