N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag İRİ

ABŞ İRANLA SƏRHƏDDƏ FÖVQƏL İRİ MİQYASLI HƏRBİ AERODROM TİKİR

Materiallar/ ABŞ İRANLA SƏRHƏDDƏ FÖVQƏL İRİ MİQYASLI HƏRBİ AERODROM TİKİR

                           
      ABŞ İRANLA SƏRHƏDDƏ FÖVQƏL İRİ MİQYASLI HƏRBİ AERODROM TİKİR İran televiziyası Press TV, Hələpçə şəhərində 700 hektarlık bir sahədə böyük bir aerodrom tikildiyini bildirdi
2008 Aug 26