N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag tərtib

Təbrizli yazıçı iranlı şairlərin Qafqazın işğalına qarşı reaksiyasını tərtib edib

Materiallar/ Təbrizli yazıçı iranlı şairlərin Qafqazın işğalına qarşı reaksiyasını tərtib edib

                           
      Təbrizli yazıçı iranlı şairlərin Qafqazın işğalına qarşı reaksiyasını tərtib edib İranlı şairlərin İran-rus müharibələri habelə Qafqaz məntəqələrinin işğalına qarşı reaksiyaları movzusunda ona qaranlıq fəsilləri adlı əsəri işıq üzü görüb
2009 Aug 04