N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag 21-DƏ

APRELİN 21-DƏ YENİ GÜNƏŞLİ “FATİMEYİ ZƏHRA” (S.Ə.) MƏSCİDİNİN İŞİNƏ ALİ MƏHKƏMƏ BAXACAQ, YASAMAL ...

Materiallar/ APRELİN 21-DƏ YENİ GÜNƏŞLİ “FATİMEYİ ZƏHRA” (S.Ə.) MƏSCİDİNİN İŞİNƏ ALİ MƏHKƏMƏ BAXACAQ, YASAMAL ...

                           
      APRELİN 21-DƏ YENİ GÜNƏŞLİ “FATİMEYİ ZƏHRA” (S.Ə.) MƏSCİDİNİN İŞİNƏ ALİ MƏHKƏMƏ BAXACAQ, YASAMAL ... Yasamal rayonu “Reyğəmbərimiz Məhəmməd” məscidnə isə 14 apreldə rədd cavabı verən Ali Məhkəmə artıq son sözünü dedi
2010 Apr 19