N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Rusiyanın rolu

Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri (Qarabağ konfliktində Rusiyanın rolunu nəzərə almaqla) - MƏQALƏ

Materiallar/ Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri (Qarabağ konfliktində Rusiyanın rolunu nəzərə almaqla) - MƏQALƏ

                           
      Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri (Qarabağ konfliktində Rusiyanın rolunu nəzərə almaqla) - MƏQALƏ enerji amili Rusiyanın istəyinin əksinə olaraq Qarabağ münaqişəsində balansı bir qədər də olsa Azərbaycanın xeyrinə dəyişə bilən tək kataqoriyadır.
2015 Dec 17