Tagged ilə Ərəbistan baş müftisü

Iki vəhhabi alimin biri digərini tövbəyə çağırdı

Materiallar/ Iki vəhhabi alimin biri digərini tövbəyə çağırdı

                           
      Iki vəhhabi alimin biri digərini tövbəyə çağırdı Əl-Əzhər Şeyxi Əl-Qərdavinin, Ərəbistan baş müftisünə məktub ünvanlayib.
2016 Jul 24