Tagged ilə qanun layohəsi

Erməni Soyqırımı-nı İnkar Edən Cəzalanacaq

Materiallar/ Erməni Soyqırımı-nı İnkar Edən Cəzalanacaq

                           
      Erməni Soyqırımı-nı İnkar Edən Cəzalanacaq Bu qanun layihəsi Fransa senatında qəbul edilib.

2016 Oct 16