Tagged ilə qazın qiyməti

Azərbaycanda Orta aylıq əmək haqqı AB ölkələrindən 9 dəfə aşağı

Materiallar/ Azərbaycanda Orta aylıq əmək haqqı AB ölkələrindən 9 dəfə aşağı

                           
      Azərbaycanda Orta aylıq əmək haqqı AB ölkələrindən 9 dəfə aşağı Həm orta aylıq əmək haqqı, həm illik gəlir, həm də illik qaz sərfiyyatına baxanda Azərbaycandakı qiymət Avropa ölkələrindən təxminən 14 dəfə bahadır. Orta aylıq əmək haqqı isə onlardan 9 dəfə aşağı.
2016 Dec 04