N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Səlman biz Əhli-beytdəndir

Salman Farsinin fəzilətlərinə nəzər salaq

Materiallar/ Salman Farsinin fəzilətlərinə nəzər salaq

                           
      Salman Farsinin fəzilətlərinə nəzər salaq Kamil və pak müsəlman nümunəsi olan Səlman bir çox ilahi keyfiyyətlərə sahib olmuşdur. O səy və təlaş göstərərək, müxtəlif fəzilətlər qazanmışdır. O, həzrət Peyğəmbərdən (s) “Səlman biz Əhli-beytdəndir” kimi misilsiz bir təltif alır.
2020 Jun 01