N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag fitnələri

Şiə və sünni təfriqə fitnələri qarşısında sayıq olmalıdırlar

Materiallar/ Şiə və sünni təfriqə fitnələri qarşısında sayıq olmalıdırlar

                           
      Şiə və sünni təfriqə fitnələri qarşısında sayıq olmalıdırlar Şiə Qədir hadisəsi barədə öz parlaq əqidələrini qoruyaraq bu etiqadın islam dünyasında ixtilaf və təfriqə bünövrəsi olmasına icazə verməyəcək
2008 Dec 17
  Azərbaycan R-da vəhabiçiliyin fitnələri və nəticələri

Materiallar/ Azərbaycan R-da vəhabiçiliyin fitnələri və nəticələri

                           
        Azərbaycan R-da vəhabiçiliyin fitnələri və nəticələri Əslində əgər Talibanizm siyasi baxımdan İslam mentaliteti korlamağı qarşıya məqsəd qoyubsa vəhabilik özünü İslam adı ilə irəli sürməklə əsil İslamın mahiyyətinə zərbə vurmağa çalışıb
2008 Apr 30