Tagged ilə Cənab

Cənab Dr.Şərifnejadla Aran Jurnalının Müsahibəsi

Materiallar/ Cənab Dr.Şərifnejadla Aran Jurnalının Müsahibəsi

                           
      Cənab Dr.Şərifnejadla Aran Jurnalının Müsahibəsi .
2008 Oct 29
Kuba dövlət nazirinin Cənab Əhmədinejadla görüşü

Materiallar/ Kuba dövlət nazirinin Cənab Əhmədinejadla görüşü

                           
      Kuba dövlət nazirinin Cənab Əhmədinejadla görüşü Havana daim İran xalqı və dövlətinin hüquqlarını müdafiə edəcək və imperializm ilə mübarizədə İranın kənarında olacaq
2008 Jun 17
Azərbaycan Respublikasının Hörmətli Prezidenti Cənab İlham Əliyev

Materiallar/ Azərbaycan Respublikasının Hörmətli Prezidenti Cənab İlham Əliyev

                           
      Azərbaycan Respublikasının Hörmətli Prezidenti Cənab İlham Əliyev -
2008 May 23