N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag hissəsidir

Qarabağ İslam dünyasının ayrılmaz hissəsidir

Materiallar/ Qarabağ İslam dünyasının ayrılmaz hissəsidir

                           
      Qarabağ İslam dünyasının ayrılmaz hissəsidir BMT-nin Az. R-nin işğal olunmuş ərazisinin boşaldılması zəruriliyi üzərində təkid edən qətnamələri mütləq icra olunmalıdır
2008 Jul 07