N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag ALINAN

İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER...

Materiallar/ İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER...

                           
      İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER... Azərbaycan arasında hər il onlarca qarşılıqlı rəsmi səfərlər həyata keçirilir. Ermənistan isə, əksinə, İsrail dövləti üçün heç bir strateji əhəmiyyət kəsb etmir
2008 Jul 23
İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER...

Materiallar/ İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER...

                           
      İOSİF ŞAQAL: AZƏRBAYCANDAN ALINAN NEFTİN HƏCMİNƏ GÖRƏ İSRAİL DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ ARASINDA İKİNCİ YER... İsrailin Azərbaycanla qırılmaz tellərlə bağlı olduğunu vurğulayan İ.Şaqal qeyd etmişdir ki, Azərbaycandan alınan neftin həcminə görə İsrail dünya dövlətləri arasında ikinci yeri tutur
2008 Jul 22