Tagged ilə kənara

Ali məktəblər Bakıdan kənara köçürüləcək

Materiallar/ Ali məktəblər Bakıdan kənara köçürüləcək

                           
      Ali məktəblər Bakıdan kənara köçürüləcək Azərbaycan Respublikasının nüfuzlu ali təhsil məktəblərinin inzibati binaları paytaxtın kənar ərazilərinə keçirilməlidir
2010 Sep 18
Müxalifət Amerika və Rusiyanın təzyiqi ilə seçkilərdən kənara çəkilib

Materiallar/ Müxalifət Amerika və Rusiyanın təzyiqi ilə seçkilərdən kənara çəkilib

                           
      Müxalifət Amerika və Rusiyanın təzyiqi ilə seçkilərdən kənara çəkilib Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar mərkəzinin sədri və tanınmış politoloq mübariz Əhmədoğlu qərbpərəst müxalifətin xalq arasındakı reytinqinin çox zəif olduğunu da bildirib
2008 Aug 09