Tagged ilə HAZIRLANMASI

ASTANDA XƏZƏRİN STATUSUNA DAİR KONSTİTUSİYANIN HAZIRLANMASI ÜZRƏ XÜSUSİ İŞÇİ QRUPU RƏSMİ SƏNƏD QƏ...

Materiallar/ ASTANDA XƏZƏRİN STATUSUNA DAİR KONSTİTUSİYANIN HAZIRLANMASI ÜZRƏ XÜSUSİ İŞÇİ QRUPU RƏSMİ SƏNƏD QƏ...

                           
      ASTANDA XƏZƏRİN STATUSUNA DAİR KONSTİTUSİYANIN HAZIRLANMASI ÜZRƏ XÜSUSİ İŞÇİ QRUPU RƏSMİ SƏNƏD QƏ... Xələf Xələfov: Bütün dövlətlər dənizin statusunun həll olunmasında maraqlıdır və bu dövlətlərin hamısı Xəzəri sülh, dostluq, əməkdaşlıq, əmin-amanlıq dənizi kimi görür
2008 Dec 25