N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Peyman:

Mühəndis Peyman: İran və Azərbaycan xalqı bir millət iki dövlətdir

Materiallar/ Mühəndis Peyman: İran və Azərbaycan xalqı bir millət iki dövlətdir

                           
      Mühəndis Peyman: İran və Azərbaycan xalqı bir millət iki dövlətdir Seyid Məsud Peyman 1321(1942)-ci ildə Marağada anadan olmuşam.hal-hazırda“Məhde Azadi” qəzetin və “Körpü” jurnalının məsul redaktoruyam. mərhum atamın vasitəsi ilə “ Məhde Azadi”qazeti nəşr olundu ...
2009 May 19