Tagged ilə siyasi quruluş

Azərbaycan Respublikasında tarixin təhrif edilməsi - Məqalə

Materiallar/ Azərbaycan Respublikasında tarixin təhrif edilməsi - Məqalə

                           
      Azərbaycan Respublikasında tarixin təhrif edilməsi - Məqalə Yeni müstəqillik qazanmış ölkələrdə tarix yazmağın təzə siyasi quruluş çərçivəsində yaşamağı təcrübə etməyə başlamış insanlara milli kimlik formalaşdırmaq üçün əvəzsiz payı vardır.
2016 Sep 20