Tagged ilə Kənan Rövşənoğlu

Azərbaycan İrana təzyiq üzrə bir mərkəzə çevrilməklə zərər çəkəcək

Materiallar/ Azərbaycan İrana təzyiq üzrə bir mərkəzə çevrilməklə zərər çəkəcək

                           
      Azərbaycan İrana təzyiq üzrə bir mərkəzə çevrilməklə zərər çəkəcək Bakı Tehranla qarşı-qarşıya durmaq yerinə, İranın imkanlarından öz xeyrinə istifadə etməyə çalışmalıdır.
2017 Jan 07