N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Hüseynə yerlər ağlar

USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR

Materiallar/ USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR

                           
      USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. Huseyn (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR
Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağl ar,
Bətuli-Mürtəza Peyğəmbər ağlar

2019 Aug 31