N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag Xosrov və Şirin

2021-ci ilin Bakıda “Nizami Gəncəvi” ili elan olunması; fürsət yoxsa problem?

Materiallar/ 2021-ci ilin Bakıda “Nizami Gəncəvi” ili elan olunması; fürsət yoxsa problem?

                           
      2021-ci ilin Bakıda “Nizami Gəncəvi” ili elan olunması; fürsət yoxsa problem? 2021-ci ilin Bakıda “Nizami Gəncəvi” ili elan olunması, ölkə xalqına, xüsusilə də elmi və ədəbi cəmiyyətə qızıl bir fürsət ola bilər ki, dünya ədəbiyyatının şah əsərlərindən sayılan beş əsərlə; “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” ilə tanış olsunlar.
2021 Jan 12