Tagged ilə İyulun

İyulun 28-də AKP-nin məhkəməsi başlayacaq

Materiallar/ İyulun 28-də AKP-nin məhkəməsi başlayacaq

                           
      İyulun 28-də AKP-nin məhkəməsi başlayacaq Konstutsiya Məhkəməsi, AKP-nin müdafiəsini verilmiş müddətdən daha tez verərək əlavə vaxt tələb etməməsinə görə istintaq işini iyulun sonuna kimi başa çatdırmaq əzmindədir
2008 Jul 27