N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag siyasət

Hidrosiyasət, Türkiyə hökumətinin “neoosomançılığ”ının başqa bir istiqamətidir

Materiallar/ Hidrosiyasət, Türkiyə hökumətinin “neoosomançılığ”ının başqa bir istiqamətidir

                           
      Hidrosiyasət, Türkiyə hökumətinin “neoosomançılığ”ının başqa bir istiqamətidir Siyasət, qərar yaratma və qərarların qəbulu prosesində “broker”in “struktur” üzərində hökmranlığı son illərdə Türkiyə hakimiyyətində cərəyan edən mühüm yanaşmalardan biridir. Yürüdülən siyasətlər əsasən “şəxs mərkəzlidir” və ölkə prezidentinin siyasi, təhlükəsizlik, hərbi və iqtisadi baxışlarına əsaslanır.
2021 Nov 19
Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır?

Materiallar/ Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır?

                           
      Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır? .
2010 Nov 22
Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır?

Materiallar/ Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır?

                           
      Azərbaycan Respublikasında siyasət bəhanəsilə İslamla mübarizə: Bu yol hara aparır? .
2010 Sep 09