Tagged ilə mümkündür

İlham Əliyevin prezidentliyi müddətinin artırılması mümkündür

Materiallar/ İlham Əliyevin prezidentliyi müddətinin artırılması mümkündür

                           
      İlham Əliyevin prezidentliyi müddətinin artırılması mümkündür Referendum yolu ilə əsas qanunda prezidentin səlahiyyəti müddətinin artırılmasına dair qanuni maddənin dəyişdirilməsi məsələsinin araşdırılması mümkündür
2008 Nov 18
Türkiyə və Ermənistan arasında əməkdaşlıq mümkündür

Materiallar/ Türkiyə və Ermənistan arasında əməkdaşlıq mümkündür

                           
      Türkiyə və Ermənistan arasında əməkdaşlıq mümkündür Türkiyə, regionda sülh və əminamanlığın, təhlükəsizliyin tərəfdarı olan ölkələrlə həminə əməkdaşlıq edib və edəcək də
2008 Jul 24