Tagged ilə XOMEYNİ

İslam İnqilabından sonra “Azərbaycan xomeyniçiləri” yarandı-İranı sevirik, çünki Amerikanın qarşısında dayanmışdır

Materiallar/ İslam İnqilabından sonra “Azərbaycan xomeyniçiləri” yarandı-İranı sevirik, çünki Amerikanın qarşısında dayanmışdır

                           
      İslam İnqilabından sonra “Azərbaycan xomeyniçiləri” yarandı-İranı sevirik, çünki Amerikanın qarşısında dayanmışdır Orxan Məhəmmədov Azərbaycanın mədəniyyət fəallarından biridir. O, ölkəsində media repressiyasından danışır. Onun sözlərinə görə, hamı İranın İraqa hücum etdiyini düşünürmüş. Azərbaycanda “Xomeyniçilər”in formalaşması İslam İnqilabının ilk səmərəsi olmuşdur.
2017 Jun 06
AYƏTULLAH XAMENEİ İMAM XOMEYNİ VƏ DİGƏR ŞƏHİDLƏRİN MƏZARLARINI ZİYARƏT EDİB

Materiallar/ AYƏTULLAH XAMENEİ İMAM XOMEYNİ VƏ DİGƏR ŞƏHİDLƏRİN MƏZARLARINI ZİYARƏT EDİB

                           
      AYƏTULLAH XAMENEİ İMAM XOMEYNİ VƏ DİGƏR ŞƏHİDLƏRİN MƏZARLARINI ZİYARƏT EDİB Bu gündən etibarən 10 günlük tədbirlərin başlanması elan edilib
2009 Jan 31
  AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB

Materiallar/ AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB

                           
        AZƏRBAYCAN R-də İMAM XOMEYNİ (r.ə)-in REHLƏTİNİN İLDÖNÜMÜ KEÇİRİLİB Əzadarlıq mərasimində isə şairlər və məddahlar İmam Xomeyni (r.ə) həzrətləri və məsum İmamların şəxsiyyətlərini tərif edərək şer və mərsiyəxanlıq ediblər və iştirakçılar da sinə vurublar .
2008 Jun 05
İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS

Materiallar/ İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS

                           
      İMAM XOMEYNİ İLƏ BAĞLI KONFRANS İran İslam İnqilabı ölkənin dünya miqyasında inkişafına zəmin yaradıb
2008 Jun 03
Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR

Materiallar/ Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR

                           
      Hz. İMAM XOMEYNİ (r.ə) RUSİYA VƏ DÜNYA MÜSƏLMANLARINA BİR NÜMUNƏDİR Aşirovun sözlərinə görə Rusiyada hamı bu böyük alimi yaxşı tanıyır
2008 Jun 03
İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ

Materiallar/ İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ

                           
      İMAM XOMEYNİ MƏKTƏBİ Ayətulllah ailəsində dünyaya göz açan və Peyğəmbər övladı sayılan Ruhullah Xomeyninin inqilabçı və mübariz atası da bu yolda şəhid edilmişdir
2008 Jun 02
AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin  TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T...

Materiallar/ AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T...

                           
      AMERİKALI UNİVERSİTET MÜƏLLİMİ İMAM XOMEYNİ (rə)-nin  TƏFƏKKÜRLƏRİNİN DÜNYANIN DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ T... İmam Xomeyni (rə)-nin təfəkkürlərinin təsirini dünyanın ümumi fikrinin din və onun təfəkkürlərinə doğru hidayətində qiymətləndirmək olar
2008 Jun 02