N: az-latn-az,Keywords_tag

N: az-latn-az,Keywords_tag iran - Say 116

Amerikalılar tam çıxılmaz vəziyyətə düşüblər

Materiallar/ Amerikalılar tam çıxılmaz vəziyyətə düşüblər

                           
      Amerikalılar tam çıxılmaz vəziyyətə düşüblər Amerikalılar Suriyaya qarşı savaş başlatdıqları zaman belə bir bataqlığa düçar olacaqlarını təsəvvür etmirdilər..
2015 Dec 14
İran İrəvanın tarixi məscidi olan Göy məscidin idarəsini öz öhdəsinə götürdü

Materiallar/ İran İrəvanın tarixi məscidi olan Göy məscidin idarəsini öz öhdəsinə götürdü

                           
      İran İrəvanın tarixi məscidi olan Göy məscidin idarəsini öz öhdəsinə götürdü Hasmik Buğusyan: "İran İslam Respublikası bu məscidin binasından Mədəniyyət Mərkəzi kimi istifadə edəcəkdir."

2015 Dec 14
Azərbaycan şair və yazıçılarının bəyanatı

Materiallar/ Azərbaycan şair və yazıçılarının bəyanatı

                           
      Azərbaycan şair və yazıçılarının bəyanatı Yüzdən artıq Azərbaycan şair və yazıçısı bəyanat yayaraq, düşmən şəbəkələrin alçaq və rüsvayçı addımlarına, Əhli-Beyt (ə) müqəddəsliyinin aşağılanması və pantürkist separatçılığa,...

2015 Dec 09
İmam Rza (ə) aşiqləri piyada Məşhəd şəhərinə yürüşlərini davam etdirirlər

Materiallar/ İmam Rza (ə) aşiqləri piyada Məşhəd şəhərinə yürüşlərini davam etdirirlər

                           
      İmam Rza (ə) aşiqləri piyada Məşhəd şəhərinə yürüşlərini davam etdirirlər on minlərlər İmam Rza (ə) aşiqi havanın qarlı və şaxtalı olmasına baxmayaraq, çalışırlar ki, 12 dekabr – 30 səfər - İmam Rzanın (ə) şəhadəti günü özlərini piyada Məşhəd şəhərinə çatdırsınlar.
2015 Dec 09
Türkiyә, Gürcüstan vә Azәrbaycan xarici işlәr nazirlәrinin görüşü keçirilәcәk

Materiallar/ Türkiyә, Gürcüstan vә Azәrbaycan xarici işlәr nazirlәrinin görüşü keçirilәcәk

                           
      Türkiyә, Gürcüstan vә Azәrbaycan xarici işlәr nazirlәrinin görüşü keçirilәcәk bunu Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri İsmayıl Alper Coşkun deyib.
2015 Dec 08
İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir

Materiallar/ İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir

                           
      İslam bütün dünya xalqları üçün sülh və xeyirxahlıq dinidir Bu gün elə bir halda bir qrup cahil İslamın simasını pozmağa və bu böyük dini kobud göstərməyə çalışır ki, Həzrət Muhəmməd(s.ə.s.) daim xalqları qardaşlığa, bərabərliyə, düz əməl sahibi olmağa və təvazökarlığa dəvət edər və onları təkəbbür və qürurdan çəkindirərdi.
2015 Dec 07
Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu

Materiallar/ Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu

                           
      Azərbaycan Aşura ədəbiyatının qorunub əzizlənməsi üçün ilk beynəlxalq seminar Təbriz şəhərində təşkil olundu konfransda İran islam Respublikası, Azərbaycan Respublikası və Türkiyədən qatılan Əhli-Beyt məddahları, Xadimləri , şair və sənətkarları iştirak edərək öz şerləri və çıxışları ilə yadda qaldılar.
2015 Dec 07
İŞİD kimi qruplaşmaların İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

Materiallar/ İŞİD kimi qruplaşmaların İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

                           
      İŞİD kimi qruplaşmaların İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur 10 müsəlman ölkəsində İŞİD –ləə bağlı rəy sorğusu keçirilib, müsəlmanlar onlara nifrət bəslədiklərini nümayiş etdirib və bildiriblər ki, İŞİD kimi qruplaşmaların İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
2015 Dec 07
 İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı

Materiallar/ İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı

                           
       İnqilab Rəhbərinin məktubu qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı İnqilab Rəhbərinin məktubu Qərbdə geniş rezonans doğurdu və qərbli gənclərin düşüncələrini İslam ilə bağlı aydınlatdı.
2015 Dec 06
Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış

Materiallar/ Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış

                           
      Pantürkizim sayağı tarix düzəltmək-Azərbaycan Respublikasının tarix dərslik kitabına ötəri baxış pantürkçü yazıçıların dastanlarının əksinə olaraq...
2015 Dec 05